Zdroje – obrázky, fonty a iné využité na tvorbu projektu

EN: Resources used for this web presentation

-----------------------------------------------
If you are the author of any of the resource used, please turn on the translate function in your browser for indicative information or please contact me at hello@patientia.eu. Thank you 🤙

Zdroje využívané pri tvorbe webovej prezentácie a ukážkovej práce

A.) Ukážková práca originálne súbory a zdroje

#transparencyfirst ✍️

Definícia obsahových prvkov :

1. – Obrázky + Zdroje | 2. – Plná verzia + Zdroje | 3. – Finálna verzia + Poznámky + Emócie

C.) Express answered questions – EAQ

Sú súbory bezpečné?

Tieto súbory, neobsahujú žiadne iné položky, mimo vyššie uvedeného kontextu, ani škodlivý kód, ktorý by mohol poškodiť vaše zariadenie alebo dáta. Boli zodpovedne viac násobne prekontrolované, a pripravené na export.

B.) WEB OBSAH

#pravidlaplatiaprekaždého 👇

Definícia obsahových prvkov : 1. – Fonty | 2. – Obrázky

Táto webová stránka, obsahuje prvky prebraté z tretích strán, obmedzené licenciou, ktorá umožňuje ich využite, len pod podmienkami:

Ku konkrétnemu materiálu, sa bude nachádzať odkaz, v prípade komerčného využitia.

Prvok, je použiteľný len na súkromne účely.

Bod č.1 : ako aj osobná zodpovednosť, ma preto zaväzujú, lokalizovať orientačné umiestnenie daných prvkov na webe, a priradiť ku ním spätné odkazy, ktoré odkazujú na tvorcov – zdroje. Tie nájdete zaznamenané v .xslx súbore, nachádzajúcom sa v archíve vyššie.

Bod č.2 : a licenčné ohraničenia späté s ním, si plne uvedomujem, a na základe toho prehlasujem, že tento web, slúži čisto na osobné účely, ako aj všetky prostriedky použité v ňom. Nepredávam a nepropagujem žiadny produkt, ani konkrétne služby.
2b.) Prezentácia je dočasná, vytvorená za účelom demonštrácie schopností autora, pracovať s nástrojmi, tvoriť obsah z dostupných zdrojov, a priblíženia jeho metodológie. Taktiež táto prezentácia znázorňuje, možné efektívne využitie použitých zdrojov v prospech ich autorov.

Oznam: Z dôvodu SEO optimalizácie, bezpečnosti, a vysokého počtu použitých prostriedkov, som sa rozhodol, pre nepriame odkazovanie, formou samostatného .xslx súboru, umiestneného v .zip archíve vyššie. Ďakujem za pochopenie

Kompozície obrázkov a textu, vrátane usporiadania každej jednej čiarky, slova a myšlienky-© Daniel Škor 2022

EN: Resources used for this web presentation

-----------------------------------------------
If you are the author of any of the resource used, please turn on the translate function in your browser for indicative information or please contact me at hello@patientia.eu. Thank you 🤙

Zdroje využívané pri tvorbe webovej prezentácie a ukážkovej práce

A.) Ukážková práca originálne súbory a zdroje

#transparencyfirst ✍️

Definícia obsahových prvkov :

1. – Obrázky + Zdroje | 2. – Plná verzia + Zdroje | 3. – Finálna verzia + Poznámky + Emócie

B.) WEB OBSAH

#pravidlaplatiaprekaždého 👇

Definícia obsahových prvkov : 1. – Fonty | 2. – Obrázky

Táto webová stránka, obsahuje prvky prebraté z tretích strán, obmedzené licenciou, ktorá umožňuje ich využite, len pod podmienkami:

Ku konkrétnemu materiálu, sa bude nachádzať odkaz, v prípade komerčného využitia.

Prvok, je použiteľný len na súkromne účely.

Bod č.1 : ako aj osobná zodpovednosť, ma preto zaväzujú, lokalizovať orientačné umiestnenie daných prvkov na webe, a priradiť ku ním spätné odkazy, ktoré odkazujú na tvorcov – zdroje. Tie nájdete zaznamenané v .xslx súbore, nachádzajúcom sa v archíve vyššie.

Bod č.2 : a licenčné ohraničenia späté s ním, si plne uvedomujem, a na základe toho prehlasujem, že tento web, slúži čisto na osobné účely, ako aj všetky prostriedky použité v ňom. Nepredávam a nepropagujem žiadny produkt, ani konkrétne služby.
2b.) Prezentácia je dočasná, vytvorená za účelom demonštrácie schopností autora, pracovať s nástrojmi, tvoriť obsah z dostupných zdrojov, a priblíženia jeho metodológie. Taktiež táto prezentácia znázorňuje, možné efektívne využitie použitých zdrojov v prospech ich autorov.

Oznam: Z dôvodu SEO optimalizácie, bezpečnosti, a vysokého počtu použitých prostriedkov, som sa rozhodol, pre nepriame odkazovanie, formou samostatného .xslx súboru, umiestneného v .zip archíve vyššie. Ďakujem za pochopenie

Kompozície obrázkov a textu, vrátane usporiadania každej jednej čiarky, slova a myšlienky-© Daniel Škor 2022

C.) Express answered questions – EAQ

Sú súbory bezpečné?

Tieto súbory, neobsahujú žiadne iné položky, mimo vyššie uvedeného kontextu, ani škodlivý kód, ktorý by mohol poškodiť vaše zariadenie alebo dáta. Boli zodpovedne viac násobne prekontrolované, a pripravené na export.