Hi there,

I’(a)m Daniel

Kreatívny developer a copywritter. Vyžívam sa v tvorbe nových a unikátnych vecí. Činnosti ako integrácia šialených nápadov a riešenie problémov, ma podivuhodne napĺňajú. Finálny produkt nepoznám, iba jeho „základnú“ verziu. Vždy keď sa na môj výtvor pozriem o hodinu neskôr, nájdem niečo, čo by som mohol doplniť, prípadne inovovať. Nových myšlienok sa zbavím, až kým nie som nútený presedlať na iný projekt. Mojou vedľajšou obsesiou je detailná analýza, a „hľadanie ihly v kope sena“. Výstupné dáta z cieľovej oblasti, po procesoch triedenia a filtrácie, spôsobia nezastaviteľný endorphine vodopád, zastaví ho len ich spracovanie do požadovanej podoby. Every project beriem s vážnosťou – snažím sa ho argumentačne zaistiť v maximálnej možnej miere.

Upozornenie: Keď sa dostanem do stavu flow, zastaví ma len tvrdý úder do hlavy.

Daniel sa odhodlal zvečniť svoju portrét týmto spôsobom. Nemajte mu to prosím za zlé.
See my CV in .pdf

Nastal čas spojiť sa?

Povedzte mi prosím niečo o sebe ✦

Bez obáv, nebudem spamovať 🙂 


Zdieľajte vašu víziu ✦

Dotiahli sme to až do finále. Teším sa na každý váš návrh, nápad alebo myšlienku!