Dátové zdroje a metodológia

Metodologické prvky, v kombinácií s dátovými zdrojmi, použité na tvorbu ukážkového obsahu

Využitie dát

KS-HE-P

Odvodenie kľúčových slov (KS), hlavných emócií (HE) a potrieb (P), z dostupného obsahu, ktorý je vyvodený zo získaných dát.

PROFIL ČÍTATEĽA

Vytvorenie persony – cieľovej skupiny – publika, pre ktoré bude text určený, z dostupných informácií a dát.

Cenová orientácia:

Dôležitý fakt z externej analýzy:

„Among these segments, the medium (USD 40-100) segment generated the largest revenue of USD 549.7 Million in the year 2020 and is further expected to touch USD 2053.0 Million by the end of 2030. „

Hypotéza pre cenovú orientáciu

1. Fakty uvedené vyššie, potvrdzujú zozbierané dáta, reflektujúce TOP produkty, z rebríčkov uvedených na predajných weboch -najpopulárnejších platforiem (alza,heureka), na ktorých sa produkt predáva. Odzrkadľuje ich krivka: Čím menej recenzií a menšie umiestnenie v rebríčku, tým väčšia cena, od 40€ do 60€ sú produkty na TOP priečkach, to indikuje, že na našom trhu dominujú medzi používateľmi produkty, prevažne z tejto cenovej kategórie.

2. Tento fakt, podporujú kľúčové slová, nadobudnuté s použitím YT scriptu – uvedené vpravo.

3. Spolu s najvyhľadávanejším výrazom na Google, v rámci SK – HyperX Alloy, ak vezmeme v úvahu, že produkt sa v tejto cenovej hladine pohybuje. Dostaneme tak pomer 3:0, v prospech hypotézy, na základe faktu uvedeného vyššie, a tým pádom aj potvrdenie cenovej orientácie publika.

Téma: Ako vybrať hernú klávesnicu

Ako vybrať spoľahlivú hernú klávesnicu s podsvietením?

Pri tvorbe využívam vlastnú metodiku. Zbieram, analyzujem, a filtrujem dáta tak, aby ich bolo možné integrovať, v čo najefektívnejšej miere, do obsahu textu.

Dáta z webov s najväčším dosahom produktu

Zber z najpopulárnejších platforiem

Importovanie kľúčových slov, emócií a potrieb, z recenzií a popisov ,v rámci favorizovaných produktov.


„herná klávesnica“

Zber dát, spätý s vyhľadávaním konkrétnej témy alebo podnetov, ktoré sa ku nej viažu v najväčšej miere, za posledných 90 dní.


Github

YouTube Script

Script na zber dát z YT komentárov, ktoré sa viažu ku konkrétnej téme alebo podnetom, spätých s ňou.

Zdroj dát: Najrelevantnejší zdroj, s dostačujúcimi videniami, počtom komentárov a like-ov, obsahovo najpoužiteľnejší. //iné zdroje, boli pre analýzu nepoužiteľné. V opačnom prípade, zozbieram čo najviac dát aj zo zdrojov, ktoré nevyhovujú, a snažím sa triedením, dopracovať ku vstupným dátam.

Kľúčové slová z dát:  

 1. „razer huntsman“ -high end klávesnica, ktorej funkcie reflektujú hyperx alloy, čiže „mid-high-end“ cenovú kategóriu, vrátane modelu niceboy oryx – „mid-low-end“ c.k. /nedával by som to do súvisu, ak by to nekorešpondovalo s faktami, uvedenými v hypotéze, a taktiež, uvedenými nižšie
 2. „hyperx alloy“ -zhoduje sa s najvyhľadávanejším výrazom na Google Trends
 3. „niceboy oryx“ //top predajnosť na heureke“ – zhoduje sa

Importované celkom z 2515 komentárov

TRIEdenie emócií

Výrobca

Najfrekventovanejšie emócie, ktoré používa výrobca, pri uvádzaní TOP produktov (v rámci SK-CZ).

ZÁkazník

Najfrekventovanejšie emócie, vyjadrené v používateľských hodnoteniach, pri TOP produktoch, určených cieľovej skupine (v rámci SK-CZ).

KĽúČovÉ SLOVÁ – (V+Z)

KS odvodené z dát:

 • „Podsvietenie“
 • „Mechanická“
 • „Cena“
 • „Rýchlosť“
 • „Výdrž“
 • „Klávesy“
 • „Prevedenie“
 • „Odolnosť“
 • „Zážitok“
 • „Tichá“

Argumenty pre tvorbu úvodu:

TvORBA NADPISU

Piliere: KS + HE-zákazník

HE: Autenticita (spoľahlivý)

KS: Podsvietenie

Téma: Ako vybrať hernú klávesnicu

Počet znakov: 54

Ako vybrať spoľahlivú hernú klávesnicu s podsvietením?

Argument 1: „spoľahlivú“- emócia vzbudzujúca pocit autenticity – autenticita, je jedna z dvoch hlavných emócií ,vyjadrená používateľmi

Argument 2: „podsvietenie“- top KS používané výrobcami aj zákazníkmi. Toto KS vzbudzuje emóciu „krása“ a „exkluzivita“ zároveň, a to v spektre vnímania potencionálnych zákazníkov. Tieto emócie, patria medzi hlavné, a zároveň, sú vyjadrené v kľúčovom slove.

Argument 3: Konkurenčné TOP články, nemajú v rámci SEO, zakomponovanú žiadnu emóciu ani potrebu v nadpise – zbytočná opatrnosť. Počet znakov v nadpise – Garry Illies zo spoločnosti Google uviedol:Neexistuje žiadne obmedzenie v rámci dĺžky nadpisu. Zboril tak mýtus o tom, že dĺžka nadpisu, je dôležitá pre SEO – je to len marketérmi vytvorené odporúčanie – dĺžka od 10-70 znakov, a to len z dôvodu, aby bola viditeľná celá kapacita nadpisu, a na všetkých zariadeniach. Dokonca, aj niektoré známe firmy, podľahli tomuto „trendu“, bez chápania kontextu v pozadí, a zbytočne nadpis redukujú o dôležité kľúčové slová, potreby a emócie. S pridaným kódom/pluginmy, vieme názov v rámci SEO upraviť, priamo vo vyhľadávačoch, bez nutnosti meniť názov článku.

TVORBA POPISU

Piliere: Externé dáta + KS + HE/E-(1.výrobca 2.zákazník)

Externé dáta: TOP tituly medzi najpopulárnejšími SK/CZ streamermi (zdroje sú uvedené pod konk. titulmi“)

KS: Podsvietenie

HE/E: Exkluzivita, Autenticita / Krása, Zlepšenie, Súboj

Počet znakov: 561

↓ Ukážka

-vám uľahčí prežitie v obľúbených online hrách, ako CoD Warzone, CS:GO a League of Legends

Argumenty pri tvorbe popisu

Hlavný argument: Chcel som začať príbehom, ale vzhľadom nato, že cieľovú skupinu tvoria hráči, ktorí preferujú rôzne žánre, usúdil som, že bude vhodnejšie oslovenie, útočiace priamo na potreby a hlavné emócie, mimo formy príbehu, a to na základe nasledujúcich hypotéz, odvodených z dát:

Hypotéza -a.)

a.): Začať s príbehom, ktorý by cielil na jeden titul, by mohlo odlákať hneď v prvých riadkoch čitateľov, ktorí by sa cítili „prehliadnutí“.

Hypotéza -ab.)

ab.): Príbeh, by musel byť v tomto prípade, písaný z prvej osoby, vo forme osobnej skúsenosti, kde by zahrnutie viacerých titulov bolo moc nápadné (violent selling), a je riziko, že by odlákal potencionálnych čitateľov -tak ako aj osobnú skúsenosť, (1.osoba) vo forme „zázračnej zmeny“, bez konkr. titulu, považujem za nevhodnú.

abb.): Skúsenosť profi hráča, ktorá by sa tiež musela viazať ku konkrétnemu titulu, vylučujem. Bez konkr. titulu, alebo z podania príbehu z pohľadu: profihráča/youtubera, by to mohlo pôsobiť nedôveryhodne.

Hypotéza -ac.)

ac.):

1. Príbeh, bez uvedenia konkrétneho titulu, poukazujúci na osobnú skúsenosť (redaktora), čiže na zlepšenie/zmenu, by bol v tomto prípade tiež riskantný a nevhodný vzhľadom nato, že väčšina hráčov hrá online. Tí sa nachádzajú v priestore súťaživosti. Každý chce dominovať, v jeho obľúbenom titule. Hlavnou emóciou, v tejto cieľovej skupine, je exkluzivita, krása a autenticita.

2. Výrobca preto z môjho pohľadu, nesprávne používa emóciu súboja, a rôzneho mixu emócií, pri predstavovaní produktu. Dáta jasne ukázali, že cieľová skupina (hráči), v tomto prípade nechce produkt, ktorý sa predáva s emóciou „súboj“, ako okamžitú záruku zlepšenia a dominancie nad svojimi súpermi, ale niečo, čo v nich vyvolá emóciu autenticity, krásy a exkluzivity. AŽ NA ZÁKLADE TOHO usúdia, že tento produkt je vhodný, výnimočný, a odlišuje ich, spolu s jeho unikátnou konfiguráciou, od ich súperov. Až potom, je pre nich vhodný nato, aby s ním v hernom priestore dominovali, a porazili svojich oponentov, prípadne zlepšili svoje výkony.

3. Preto som sa rozhodol, nenásilne zakomponovať tieto emócie, spolu s dátami – najpopulárnejšími titulmi medzi CZ/SK streamermi, do hlavného popisu, ktorý má čitateľa zaujať, a cieliť na jeho hlavné emócie a potreby, čo najdôveryhodnejším spôsobom.

Emócie vyvodené z dát:

Nižšie uvedený zoznám emócií, ktoré boli použité v texte, boli nadobudnuté z výsledkov analýzy dát – spôsoby zberu dát, sú uvedené vyššie.

Výrobca

 • Elegantný
 • Maximálny
 • Dôležité
 • Jedinečný
 • Dominantný
 • „Ktorí chcú“
 • „Pre všetkých“
 • „Vám zaistí“

ZÁKAZNÍK

 • Príjemne
 • Spoľahlivo
 • Ideálne
 • Cena
 • Rýchlosť
 • Tichý
 • Presný
 • Pekný
 • Kvalitný
 • Pohodlný

Definovanie hlavných emócií:

Definovanie hlavných emócií, z najfrekventovanejších výrazov, z prostredia výrobcu a zákazníka. V niektorých prípadoch, boli použité synonymá (S), za účelom identifikácie emócií.

Výrazy pre orientáciu

Definícia hlavných emócií – výrobca

 • P: Elegantný N: Elegantnosť S: Pôvabný | Emócia: Krása
 • P: Maximálny N: Maximálny: S: Úplný | Emócia: Úplnosť
 • P: Ktorí chcú N: Chcieť: S: Žiadať | Emócia: Túžba
 • P: Mali by ste vedieť N: Vedieť S: Zrozumiteľný-Rozumieť | Emócia: Jednoduchosť
 • P: Vám zaistí N: zaistiť S: zaručený | Emócia: Autenticita
 • P: Jedinečný N: jedinečnosť: | Emócia: Exkluzivita
 • P: Dôležité N: Dôležitý S: Významný | Emócia: Exkluzivita
 • P: Dominovať S: Prevážiť | Emócia: Súboj
1. EXKLUZIVITA

Definícia hlavných emócií – zákazník

 • P: Príjemný S: Pôvabný | Emócia: Krása
 • P: Pekný S: Pôvabný | Emócia: Krása
 • P: Spoľahlivý N: Spoľahlivosť | Emócia: Autenticita
 • P: Presný: N: Presnosť S: Spoľahlivý | Emócia: Autenticita
 • P: Ideálny S: Dokonalý | Emócia: Úchvatnosť
 • P: Kvalitný N: Kvalita S: Prvotriedny | Emócia: Exkluzivita
 • P: Pohodlný N: Pohodlie S: Jednoduchý | Emócia: Jednoduchosť
1. Krása
2. autenticita
EN: Resources used for this web presentation

-----------------------------------------------
If you are the author of any of the resource used, please turn on the translate function in your browser for indicative information or please contact me at hello@patientia.eu. Thank you 🤙

Zdroje využívané pri tvorbe webovej prezentácie a ukážkovej práce

A.) Ukážková práca originálne súbory a zdroje

#transparencyfirst ✍️

origin.zip

Definícia obsahových prvkov :

1. – Obrázky + Zdroje | 2. – Plná verzia + Zdroje | 3. – Finálna verzia + Poznámky + Emócie

C.) Express answered questions – EAQ

Sú súbory bezpečné?

Tieto súbory, neobsahujú žiadne iné položky, mimo vyššie uvedeného kontextu, ani škodlivý kód, ktorý by mohol poškodiť vaše zariadenie alebo dáta. Boli zodpovedne viac násobne prekontrolované, a pripravené na export.

B.) WEB OBSAH

zdroje-A-Z.zip

#pravidlaplatiaprekaždého 👇

Definícia obsahových prvkov : 1. – Fonty | 2. – Obrázky

Táto webová stránka, obsahuje prvky prebraté z tretích strán, obmedzené licenciou, ktorá umožňuje ich využite, len pod podmienkami:

Ku konkrétnemu materiálu, sa bude nachádzať odkaz, v prípade komerčného využitia.

Prvok, je použiteľný len na súkromne účely.

Bod č.1 : ako aj osobná zodpovednosť, ma preto zaväzujú, lokalizovať orientačné umiestnenie daných prvkov na webe, a priradiť ku ním spätné odkazy, ktoré odkazujú na tvorcov – zdroje. Tie nájdete zaznamenané v .xslx súbore, nachádzajúcom sa v archíve vyššie.

Bod č.2 : a licenčné ohraničenia späté s ním, si plne uvedomujem, a na základe toho prehlasujem, že tento web, slúži čisto na osobné účely, ako aj všetky prostriedky použité v ňom. Nepredávam a nepropagujem žiadny produkt, ani konkrétne služby.
2b.) Prezentácia je dočasná, vytvorená za účelom demonštrácie schopností autora, pracovať s nástrojmi, tvoriť obsah z dostupných zdrojov, a priblíženia jeho metodológie. Taktiež táto prezentácia znázorňuje, možné efektívne využitie použitých zdrojov v prospech ich autorov.

Oznam: Z dôvodu SEO optimalizácie, bezpečnosti, a vysokého počtu použitých prostriedkov, som sa rozhodol, pre nepriame odkazovanie, formou samostatného .xslx súboru, umiestneného v .zip archíve vyššie. Ďakujem za pochopenie

Kompozície obrázkov a textu, vrátane usporiadania každej jednej čiarky, slova a myšlienky-© Daniel Škor 2022

EN: Resources used for this web presentation

-----------------------------------------------
If you are the author of any of the resource used, please turn on the translate function in your browser for indicative information or please contact me at hello@patientia.eu. Thank you 🤙

Zdroje využívané pri tvorbe webovej prezentácie a ukážkovej práce

A.) Ukážková práca originálne súbory a zdroje

#transparencyfirst ✍️

origin.zip

Definícia obsahových prvkov :

1. – Obrázky + Zdroje | 2. – Plná verzia + Zdroje | 3. – Finálna verzia + Poznámky + Emócie

B.) WEB OBSAH

zdroje-A-Z.zip

#pravidlaplatiaprekaždého 👇

Definícia obsahových prvkov : 1. – Fonty | 2. – Obrázky

Táto webová stránka, obsahuje prvky prebraté z tretích strán, obmedzené licenciou, ktorá umožňuje ich využite, len pod podmienkami:

Ku konkrétnemu materiálu, sa bude nachádzať odkaz, v prípade komerčného využitia.

Prvok, je použiteľný len na súkromne účely.

Bod č.1 : ako aj osobná zodpovednosť, ma preto zaväzujú, lokalizovať orientačné umiestnenie daných prvkov na webe, a priradiť ku ním spätné odkazy, ktoré odkazujú na tvorcov – zdroje. Tie nájdete zaznamenané v .xslx súbore, nachádzajúcom sa v archíve vyššie.

Bod č.2 : a licenčné ohraničenia späté s ním, si plne uvedomujem, a na základe toho prehlasujem, že tento web, slúži čisto na osobné účely, ako aj všetky prostriedky použité v ňom. Nepredávam a nepropagujem žiadny produkt, ani konkrétne služby.
2b.) Prezentácia je dočasná, vytvorená za účelom demonštrácie schopností autora, pracovať s nástrojmi, tvoriť obsah z dostupných zdrojov, a priblíženia jeho metodológie. Taktiež táto prezentácia znázorňuje, možné efektívne využitie použitých zdrojov v prospech ich autorov.

Oznam: Z dôvodu SEO optimalizácie, bezpečnosti, a vysokého počtu použitých prostriedkov, som sa rozhodol, pre nepriame odkazovanie, formou samostatného .xslx súboru, umiestneného v .zip archíve vyššie. Ďakujem za pochopenie

Kompozície obrázkov a textu, vrátane usporiadania každej jednej čiarky, slova a myšlienky-© Daniel Škor 2022

C.) Express answered questions – EAQ

Sú súbory bezpečné?

Tieto súbory, neobsahujú žiadne iné položky, mimo vyššie uvedeného kontextu, ani škodlivý kód, ktorý by mohol poškodiť vaše zariadenie alebo dáta. Boli zodpovedne viac násobne prekontrolované, a pripravené na export.