Čo iné môže vyjadrovať personu ako identita, tvar osoby vytesaný z kameňa ktorý mal predtým nejasnú podobu kvadrantu alebo kruhu?
Zdroje informácií Záujmy a hobbies Odborné zázemie Sféry vplyvu Obavy Ciele a sny Demografia Hodnoty Endquel

Zdroje informácií

Mali by ste vedieť, odkiaľ persona čerpá informácie, a to z nasledujúcich dôvodov:

1. Typ zákazníka, ktorý u vás vykonal objednávku viac ako dva krát, má potenciál byť súčasťou skupiny, ktorá vám dlhodobo generuje stabilný zisk - preto je potrebné oslovovať ho, na tých správnych miestach, a v pravidelných intervaloch.

2. Reklamy na ktoré reagujú len určité typy "Persón" a ich korelácia s predajnosťou produktu, môže byť tiež dobrá indícia pre budúcu stratégiu cielenia.

Ranné noviny na terase v hojdacom kresle, alebo s rodinou za stolom pri raňajkách, sú dnes ešte IN. Pri určitých vekových kategóriách, drží toto "retro" médium aj naďalej krok s ostatnými. Áno, počet "klasikov" sa s digitalizáciou zmenšuje, no napriek tomu ich je stále dosť nato, aby vášmu produktu priniesli zisk, ako aj verných zákazníkov. Dlhoroční novinoví inzerenti, ktorí boli v zisku aj počas Covidu, sú dôkazom. A to nehovorím o televíznych spotoch. Samozrejme, tu už je reč o rovine kapitálu, minimálne na polovičnej úrovni Dedolesu, ak nechcete hrať ruletu.

Rozdelenie médií pokračuje delením na sub-médiá. To znamená, že internetové médium obsahuje sub-médiá, napríklad instagram, facebook, google (SEO) a iné. Preto je dôležité vedieť, aspoň približne, no najlepšie konkrétne, odkiaľ zdroj čerpá informácie.

Záujmy a hobbies

Voľný čas je vzácny priestor, ktorý každý z nás využíva "po svojom", a dôsledne si vyberá ako s ním naloží. Pracovné tempo je v dnešnej dobe prudké, nároky zamestnávateľov stále vyššie, a vedľajšie povinnosti v kombinácií s inými faktormi stresujúce. Z tohto dôvodu, sa väčšina ľudí snaží využívať svoj voľný čas na odreagovanie sa, alebo self-care aktivity.

Záujmy a hobbies vieme odhadnúť na základe cieľov, alebo naopak, sú početné nástroje ako tieto údaje získať, napríklad na základe predajnosti produktov, ktoré si už vieme priradiť ku určitým aktivitám.

Sú produkty, kde ciele zákazníkov, a ich vedľajšie záujmy (hobbies), spolu nekorelujú. Je to najmä preto, že aj keď máme sny, ktoré premietame do cieľov, náš životný štýl ešte nie je s nimi úplne stotožnený, je to iba cieľ v podobe sna plynúceho z túžby, očakávame že si ho splníme nejakým zázračným produktom, a raketovo vyletíme na Mars ešte skôr, ako Elon Musk.. To robí predaj ešte zaujímavejším, môžeme cieliť viac produktov na tú istú personu.
Opatrnosť však musí byť na mieste, a musíme si byť istí, že tento jav, sa vyskytuje identicky u väčšieho počtu spotrebiteľov a dáta sú interpretované správne.

Odborné zázemie

Odborné zázemie tvoria aspekty, ako vzdelanie, a rôzne dodatočné edukačné aktivity, vo forme rekvalifikačných kurzov, workshopov a podobne. Do tejto oblasti patrí konkrétny typ pracovnej pozície, a postranné činnosti späté s ňou, mimo letmého údaju o príjme, ktorý poskytujú demografické dáta.

Získať tento údaj, je možné prostredníctvom "nevinného" formulára, výmenou za 5% zľavu pri prvom nákupe, alebo iným spôsobom odmeňovania. Pri dobrovoľnom uvádzaní zamestnania je šanca 50%, že vám ho niekto poskytne, ale šikovným trikom, prípadne s použitím iných zdrojov dát, je možné tento údaj nadobudnúť.

Späť ku rekvalifikačným kurzom. Môžeme napríklad propagovať programátorský kurz, ktorý zvládne každý, s tým, že poskytovateľ vám nájde hneď po jeho ukončení prácu. Typ osoby na ktorú budeme cieliť, má v demografií uvedený nízky príjem, alebo má za cieľ zmeniť zamestnanie, za účelom vyššieho príjmu. Keď niekto pracuje ako taxikár, môžeme na personu cieliť špeciálnu vôňu do auta, alebo nový teleskop z nano-materiálu, používaný USSF (United States Space Force).

Sféry vplyvu

Sféry vplyvu na spotrebiteľa, určujeme z demografických údajov, hodnôt a cieľov. Mimo týchto oblastí, je ich vyhodnocovanie z iných zdrojov, skôr o rovine predpokladu, ktorá určite nie je spoľahlivá.

Termín "sféra vplyvu", označuje sociálne okolie spotrebiteľa, ktoré môže mať vplyv na jeho rozhodnutia pri výbere produktu.

Ako príklad, uvediem fiktívnu charakteristiku Persony: osoba ženského pohlavia, ktorá žije v Žiline, má 25 rokov, je vydatá, zamestnaná ako redaktorka, a jej príjem je 1500€ brutto. Má koníčky, hodnoty a ciele, ktoré spolu korelujú, zdravo sa stravuje, cvičí a chce schudnúť do konca roka.

Cielili by ste na danú osobu predaj kojeneckej výživy, v 50% zľave? Vy asi nie, ja áno. Investoval by som nezanedbateľno-zanedbateľné % rozpočtu, do propagácie a cielenia produktu s vedomím, že môj demografický zber dát obsahoval dodatok, ktorý po formulácií vygeneroval údaj v rovine pravdepodobnosti, že táto žena má 2 ročné dieťa.

V prípade, že by som nemal možnosť tieto dáta získať kvôli neochote zákazníkov udávať až moc "osobné" údaje, urobil by som to práve preto, lebo by som mal k dispozícií aktuálne demografické dáta, ktoré hovoria, že ženy v tomto veku, v manželstve, a s ďalšími identickými charakteristikami, majú deti v rozmedzí veku x-x, alebo vo vekovej skupine 20-30, je najväčšia šanca, že vo veku 25 má mladá žena, s vyššie uvedenými charakteristikami, a slovenskej národnosti dieťa. Pokiaľ máte dáta, a sformulované hypotézy, do ktorých ich viete v presvedčivej argumentácií dosadiť, na ceste za úspechom vás nezastaví nič.

Risk je zisk, a pokiaľ je na trhu obrovský zástup konkurencie-schopných obchodníkov, je potrebné chytať sa každého stebla, samozrejme ak má základ v reálnych údajoch. Riziko je pri každej podnikateľskej činnosti, len jeho percentuálna miera je niekde vyššia, niekde menšia. Preto je potrebné argumentačne stabilné príležitosti skonsolidovať s vašimi zdrojmi, a spraviť krok vpred.

Obavy

Máte strach, že v 21. storočí, pri všetkých tých technológiách nedokážeme predpovedať, kde sa vo vašej oblasti, v duchu klimatických zmien, objaví ďalšie tornádo? Strach a obavy, vo vás ešte viac utvrdzuje odborník v diskusií? Hovorí, že bude horšie a ešte horšie?

Nechcete opustiť oblasť, kde máte kariérne postavenie, spoločenský život a rodinu? Nehnuteľnosť a majetok ste si už na základe reklamy z televízie poistili, a to extra výhodným produktom s názvom "tornádo vám ušetrí ešte viac!". No peniaze vám však život nevrátia, keď zmiznete vo večnosti víru tohto nemilosrdného živlu. Ešte že vám, vyskočila na instagrame reklama na startup, ktorý vyrába duálne kryty chrániace nielen pred tornádom, ale aj rozštiepeným atómom, a ako bonus sú z inteligentného dreva, len za 10 vašich mesačných výplat.
Konečne, život bez strachu je na dosah ruky, rozhodnutie je len na vás.

Ciele a sny

Sny a ciele, na základe ktorých si stanovujeme naše budúce očakávania, majú priamy vplyv na naše potreby a ambície.

Táto sekcia nepotrebuje kvantum teórie, preto si prosím spravte obraz z ilustračných príkladov:

1. Niekomu kto pravidelné cvičí, drží prísnu diétu, a má za cieľ schudnúť 20kg do konca roka, nemá zmysel ponúkať pizzu v neodolateľnej akcii 1+1.

2. 70 ročnej pani, ktorá používa počítač, no maximálne potrebuje ergonomické kreslo na sedenie, ktoré pomôže jej chrbtici, nebudeme ponúkať hernú klávesnicu s rgb svetlami, aby ju vrátili v čase na jej prvú "diskotéku".

Ak má niekto cieľ byť úspešným, zmeniť svoj život vrátane práce, vzdelania a životného štýlu, môžeme mu nepriamo a jemne posunúť nástroj, v podobe knihy, ktorá osobe ukáže cestu ako sa niekde posunúť. Rizikové a nezodpovedné je, agresívne predávať zázračný produkt na štýl telemarketingu - zaručený výsledok, ktorý váš život zmení do hodiny. Ľudia dnes už nie sú tak extrémne dôverčivý, je to neetické, neprofesionálne, kvantita z toho priam srší, a je nemožné udržať si takto stálu základňu zákazníkov. Aj keď, v biznise sa o etike alebo morálke baviť nedá, hlavné je, že vaše pôsobenie na trhu neporušuje zákon.

Demografia

Demografické údaje o zákazníkoch, radíme medzi základné údaje, pri procese tvorby ich obchodného profilu (persony).

Medzi tieto údaje zaraďujeme:

Vek - Určité produkty, sú pri predaji cielené výhradne, len na konkrétne vekové skupiny. Najbežnejším, je širokospektrálne triedenie, na dve až tri kategórie - napr.: deti, mladý, starší. Vekový rozdiel v kategórií "starší", môže byť napríklad až v rozmedzí od 20 do 40 rokov. Na druhej strane, sú produkty, ktoré je ilegálne predávať určitým vekovým kategóriám, ako alkohol, tabak, erotické materiály alebo násilné videohry.

Pohlavie - Aj keď je v modernom svete diskriminácia menšín na ústupe, každý obchodník, aj verejne dostupné dáta, vás odradia od cielenia ženskej bielizne na zákazníkov mužského rodu.

Geografická poloha -Nedávne prieskumy dát ukázali, že faktor ako národnosť, má silnú koreláciu s predpokladaným správaním zákazníka. Tento poznatok, môžeme aplikovať, aj na regionálnej úrovni. To znamená, že pokiaľ máte k dispozícií profil persony z Bratislavy, alebo dáta o zákazníkoch z tejto oblasti, je vysoko pravdepodobné, že vaša aktuálna persona ktorá je z BA, bude mať čiastočne totožné behaviorálne (obchodné) návyky.

Príjem - Nechcem sa nikoho dotknúť, ale neodporúčam cieliť 24 karátové šperky na skupiny, ktorých príjem jemne vyčnieva za hranicu minimálnej mzdy. Áno, poznáme produkty, ktoré nízkopríjmové skupiny v pravidelných intervaloch a stabilnej miere nakupujú formou splátok, ale za týmto účelom je potrebná komplexnejšia analýza, vyvodená z externých dát, mimo profilu persony. Faktom je tiež, že nie každý biznis model, pracuje s maržou nastavenou na dlhodobý horizont.

Hodnoty

Hodnoty sú užitočným nástrojom, ale iba v niektorých oblastiach, väčšinou za hranicami obchodnej sféry. Tento druh cielenia, využívajú prevažne politické subjekty, občianske združenia, a neziskové organizácie... a mohol by som pokračovať. Nezamieňajte si prosím hodnoty, so snami a cieľmi alebo zvykmi a koníčkami. Viem, že zvyky tvoria hodnoty, v uhle pohľadu viacerých z vás. Snažil som sa ich rozdeliť na 2 druhy. Nepriamo cez zvyky a hobbies, a priamo v tejto sekcii.

Preto sú presvedčenia, viera súčasťou hodnôt, s ktorými sa zákazník identifikuje, podstatným údajom, ten má však miesto vo väčšej miere, v oblastiach politického spektra alebo rôznych organizáciách, nie v „neutrálnom“ článku snažiacim sa opísať a predať technologickú "vychytávku". No aj predaj produktu bez ohľadu na hodnoty, nesie v sebe riziko pri istých výnimkách, napríklad rozhodne neodporúčam, predávať sušené hovädzie mäso s logom usmiatej "kravičky“ v Indii, alebo cieliť korán na Maďarský trh.

Endquel

Značná časť týchto informácií vo forme konceptov, je štruktúrovaná v ilustračnom štýle, aby si čitatelia vedeli nenáročne utvoriť obraz, a lepšie pochopiť základné myšlienky tvorby persony.

Každý z aspektov pri tvorbe persony, je cenný a účinný nástroj, keď vieme ako ho aplikovať.

Firmy s históriou, majú svoje jedinečné projekty, s prepracovanou metodikou na tvorbu ideálneho profilu. Subjekty s vysokým rozpočtom, svoje technológie neustále rozvíjajú vpred, s tými najnovšími dátami, a dostupnými technológiami.

Určite vás (ne)prekvapímm keď vám poviem, že väčší hráči majú dokonca tieto procesy zautomatizované. Dokážu okamžite reagovať na dopyt a potreby trhu, vedia na koho zacieliť, a komu prispôsobovať obsah. Bez obáv, žijeme v diverzne bohatom tržnom prostredí, kde je každý dobrý nápad pri správnom prevedení ocenený. Preto, ak práve smerujete na konkurenčne bohatý trh, precízna a trpezlivá práca, spolu s pravidelnou inováciou a reagovaním na trendy, dá vášmu projektu z dlhodobého hľadiska hodnotu. Trh je v dnešnej dobe nemilosrdný, ale na inováciu a pokrok, reaguje spravodlivo (väčšinou).