Piliere sú základom civilizácií a majestátnych symbolov prosperity a rastu.
Dáta sú alfa a omega - hádzanie mincou je v biznise neodpustiteľné... Pozornosť - priorita a extrémne cenná komodita... Profil priemerného spotrebiteľa na dosah... Príbeh ako brána ku každému...

Je obklopená žiarou, svetlom a jej jej veľkosť vzbudzuje rešpekt. Vám pripomína schody do neba, oni zas v napätí čakajú na vyvrcholenie. Príbeh je naozaj brána ku každému.

Vyzbrojme sa analýzami, každou jednou informáciou a poďme získavať priazeň spotrebiteľov spoločne.

Dovolím si ju nazvať komoditou. Sústredenosť a duševná činnosť. na internetovom bojisku ju chce získať každý.

Dáta sú alfa a omega - hádzanie mincou je v biznise neodpustiteľné...

Vykonať dôslednú analýzu nie je umenie ale prax a chuť vzdelávať sa a pracovať na svojich nedostatkoch.

1. Dôkladne a starostlivo vykonaný proces spracovania dát, dokáže poskytnúť vstupné informácie, ktoré pri ich správnej aplikácií a integrácií do obsahu, splnia každý cieľ marketéra.

2. Z perspektívy, za účelom získať publikum, tvorba profilu potencionálneho zákazníka (persony), spolu s prieskumom trhu, optimalizovanom pre extrahovanie dôležitých informácií z konkrétneho segmentu, sú súčasťou nevyhnutného metodologického orientačného procesu pre efektívne cielenie a formovanie obsahu. Nahliadnite na časť postupov, aplikovaných pri tejto konkrétnej téme, spolu so spôsobmi interpretácie dát v rámci ukážkového projektu.

Pozornosť - priorita a extrémne cenná komodita...

Je to neviditeľný detail menom pozornosť ktorá tvorí základ každého trendu. Schopnosť zaujať a naviesť v prvom dojme spotrebiteľa na vašu "hru".

1. Nekonečný a nezadržateľne sa stupňujúci zápas firiem, o každého spotrebiteľa, prostredníctvom neustále vznikajúcich platforiem, znižuje každý rok dĺžku pozornosti priemerného človeka, a zvyšuje nároky na kreativitu každého marketéra.

2. Syndróm FOMO - fear of missing out (strach z premeškania) je fenoménom dnešnej doby, kde neustále pribúdajúci obsah, a sofistikovanejšie algoritmy poznajúce naše túžby lepšie ako my, pôsobia negatívne na naše psychické zdravie. Viac obsahu a predajných produktov, v nás vzbudzujú strach, že niečo "premeškáme", čo má za následok, že naša potreba vidieť ešte viac obsahu, znižuje priemernú dĺžku pozornosti ešte neúprosnejším tempom.

Profil priemerného spotrebiteľa na dosah...

Dostať sa na koniec, je možné vždy. Otázkou je definícia cieľovej roviny u každého z nás.

1. Analýza, a následná implementácia overených trendov do obsahu, sú kľúčové, na ceste za úspechom.

2. Schopnosť prispôsobiť obsah v súlade s dátami a trendmi, bez straty kvality, je hlavne otázkou trpezlivosti, a záujmu tvorcu "ísť s dobou". Nutnosťou, je neustále aktualizovať svoje pracovné metódy, a prispôsobovať ich v každému novému projektu.

Príbeh ako brána ku každému...

Jeho vplyv vie doslova ovládnuť každého od malé dieťa po jedinca v pokročilom veku

1. Prečo má rozprávanie príbehu na nás taký enormný vplyv, a dokáže si nás doslova podrobiť svojim kontextom a obsahom?

2. Proces rozprávania príbehu, je taký efektívny, že môže synchronizovať mozgovú aktivitu rozprávajúceho a poslucháča. Čo sa deje v našom mozgu, a prečo si ho dovoľujeme označiť, za jeden z najúčinnejších nástrojov, pri prezentovaní informácií s podtextom predaja, najmä v marketingovej sfére?